ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διπλωματούχος Μηχανολόγος & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος του MBA του IFL Στοκχόλμης. Δραστηριοποιήθηκε  επαγγελματικά στην Εταιρεία Atlas Corpo AB. Ίδρυσε την εταιρεία ANGELIDES ΕΠΕ με εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Έχει λαβει διακρίσεις από Ινστιτούτα και κρατικούς φορείς για την επαγγελματική δραστηριότητα του. Το 2014 ορίστηκε Σύμβουλος Ανάπτυξης του Δημάρχου Κηφισιάς.