ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Είναι γεννημένος στον Πειραιά και μεγαλωμένος στην Κηφισιά. Αντιδήμαρχος Κηφισιάς τα έτη 1985, 1993 και 2013 .Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου τα έτη 1983 και 1990.Πρόεδρος ΣΠΑΠ για την προστασία του Πεντελικού Όρους. Εκπρόσωπος  ΥΠΕΧΩΔΕ στην επιτροιπή για τα εγγειοβελτιωτικά  έργα της Αττικής  .Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ στα διοικητικά συμβούλια των Νοσοκομείων Σωτηρία και ΚΑΤ.Προϊσταμενος  Τ.Υ Νοσοκομείου ΚΑΤ έως το 2011. Εργάστηκε ώς μηχανικός σε ιδιωτικές εταιρείες  .Τώρα Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ "Δημήτριος Βικέλας"