ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ο κ. Μιχαλίτσης είναι Πτυχιούχος της Επιστήμης της Πληροφορικής, Διευθυντής στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον τομέα της Υγείας, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε μεγάλα και εθνικής εμβέλειας έργα πληροφορικής, που στόχο έχουν να βελτιώνουν τις υποδομές υγείας αλλά και την ποιότητα που προσφέρουν οι Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ στους πολίτες.

Ως Διοικητής Ψηφιακών Έργων, εργάζεται στην κατεύθυνση της επέκτασης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στις διαδικασίες και δράσεις των Δημόσιων Φορέων με έργα όπως αυτά  της Ψηφιακής Ωριμότητας των Μονάδων Υγείας, του Εθνικού Ατομικού Φακέλου Υγείας κ.α. 

Έχει εξειδίκευση σε μεθόδους ανάλυσης και αποτύπωσης σεναρίων χρήσης για τις ανάγκες της διαλειτουργικότητας στο Τομέα Υγείας που υλοποιούνται μέσω του Gov.gr, την Κυβερνοασφάλεια, τα Ψηφιακά Πειστήρια και Cyber Threat Intelligence αλλά και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Είναι ομιλητής σε πανελλήνια συνέδρια όπως του Digital Health Care για τον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό στην Υγεία και στην Κοινωνική Ασφάλιση και του Πανελλήνιου Συνεδρίου Φαρμακοποιών για την χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας για τη Διαχείριση της Πληροφορίας στο Νοσοκομειακό Περιβάλλον.

Παράλληλα είναι Γενικός Γραμματέας του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου «Ο Κηφισσός» που δραστηριοποιείται στις Αδάμες, με στόχο τη διαρκή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνοικίας.