ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΟΦΗΛΙΑ)

Γεννήθηκα στην Αθήνα, όπου και τελείωσα την πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 Σπούδασα Αρχιτεκτονική στο Παρίσι (U.P.6)
 Μετά το πέρας των σπουδών μου ξεκίνησα αμέσως να εργάζομαι σε μεγάλα αρχιτεκτονικά
γραφεία των Αθηνών.
 Υπήρξα εταίρος και μελετητής της ‘’ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ’’.
 Διατήρησα επί πολλά έτη δικό μου μελετητικό γραφείο στην περιοχή του Αμαρουσίου με
κύριες δραστηριότητες τις μελέτες κτιριακών έργων, τις αποκαταστάσεις και ανακαινίσεις
διατηρητέων κτιρίων, τις διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και τις διακοσμήσεις
επαγγελματικών χώρων.
 Τα τελευταία χρόνια είμαι κύριος μέτοχος στην οικογενειακή μας επιχείρηση, η οποία
ειδικεύεται στην κάλυψη μέσω οπτικοακουστικών συστημάτων και παροχή τεχνογνωσίας σε
επιστημονικά συνέδρια , εμπορικές εκθέσεις, και σε ποικίλες εκδηλώσεις πολιτιστικού
ενδιαφέροντος.
 Ζω με τον σύζυγό μου Φώτη Κωνσταντινίδη στην Εκάλη και είμαι μητέρα του Ιπποκράτη
Κωνσταντινίδη , ο οποίος κάνει την ειδικότητά του ως καρδιολόγος στις ΗΠΑ.