ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 Εργάστηκα στο Δήμο Νέας Ερυθραίας επί 30 έτη απο διάφορα πόστα όπως υπεύθυνος στην καθαριότητας επί Δημαρχίας Δ.Μπουρίκα και Β.Ταμβάκη καθώς και στη διαχείριση ακραίων καιρικών φαινομένων. Συμμετείχα υπηρετώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο κοινοτικό συμβούλιο της Νέας Ερυθραίας .